نمایندگی هاست دایرکت ادمین

 • Reseller D-1 LVCoLTD

  • 10گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • بله دی ان اس اختصاصی رایگان
  • بله امکان فروش هاست چت روم
  • آخرین نسخه دایرکت ادمین
  • نامحدود دامین های قابل اتصال
  • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
  • آنی! نصب و تحویل
  • بله امکان ریدایرکت
  • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
  • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
  • بله ضد اسپم
  • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
  • بله تحویل فوری و آنلاین
 • Reseller D-2 LVCoLTD

  • 20گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • بله دی ان اس اختصاصی رایگان
  • بله امکان فروش هاست چت روم
  • آخرین نسخه دایرکت ادمین
  • نامحدود دامین های قابل اتصال
  • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
  • آنی! نصب و تحویل
  • بله امکان ریدایرکت
  • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
  • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
  • بله ضد اسپم
  • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
  • بله تحویل فوری و آنلاین
 • Reseller D-3 LVCoLTD

  • 30گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • بله دی ان اس اختصاصی رایگان
  • بله امکان فروش هاست چت روم
  • آخرین نسخه دایرکت ادمین
  • نامحدود دامین های قابل اتصال
  • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
  • آنی! نصب و تحویل
  • بله امکان ریدایرکت
  • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
  • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
  • بله ضد اسپم
  • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
  • بله تحویل فوری و آنلاین
 • Reseller D-4 LVCoLTD

  • 50گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • بله دی ان اس اختصاصی رایگان
  • بله امکان فروش هاست چت روم
  • آخرین نسخه دایرکت ادمین
  • نامحدود دامین های قابل اتصال
  • نامحدود - ادون دومین انتخابی سایر امکانات
  • آنی! نصب و تحویل
  • بله امکان ریدایرکت
  • بله مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
  • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
  • بله ضد اسپم
  • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
  • بله تحویل فوری و آنلاین