لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس ماهانه دایرکت ادمین

فعال سازی به صورت 100% انلاین
امکان تغییر ای پی ندارد
پشتیبانی لایسنس دارد
نصب رایگان دارد

لایسنس لایف تایم شخصی

فعال سازی آنلاین دارد
امکان تغییر ای پی دارد
هزینه تغییر ای پی ندارد
نصب رایگان دارد

لایسنس لایف تایم سازمانی

فعال سازی آنلاین
امکان تغییر ای پی انلاین
هزینه تغییر ای پی ندارد
نصب رایگان دارد
پنل مستقیم دایرکت ادمین

لایسنس لایف تایم شرکتی

فعال سازی آنلاین دارد
امکان تغییر ای پی دارد
هزینه تغییر ای پی ندارد
نصب رایگان دارد