لایسنس سی پنل

سی پنل مخصوص سرور مجازی

فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
نسخه سی پنل
نصب رایگان

سی پنل مخصوص سرور اختصاصی

فعال سازی انلاین
تغییر ای پی به صورت انلاین
نسخه سی پنل
نصب رایگان
سفارش دهید

لایسنس روت سرور مجازی

فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل

لایسنس روت سرور اختصاصی

فعال سازی انلاین
استفاده از اخرین نسخه سی پنل
نصب رایگان
عدم استفاده از پشتیبانی سی پنل