هاست لینوکس cPanel

میزبانی وب cPanel لینوکس

100 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک ماهیانه
2 عدد پست الکترونیک
2 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۲

250 مگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
3 عدد پست الکترونیک
2 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۳

500 مگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
5 عدد پست الکترونیک
2 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۴

1000 مگابایت فضا
40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
10 عدد پست الکترونیک
3 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۵

2000 مگابایت فضا
80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
20 عدد پست الکترونیک
5 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۶

3000 مگابایت فضا
120 گیگابایت ترافیک ماهیانه
30 عدد پست الکترونیک
5 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۷

5000 مگابایت فضا
180 گیگابایت ترافیک ماهیانه
50 عدد پست الکترونیک
10 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۸

7000 مگابایت فضا
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
70 عدد پست الکترونیک
10 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۹

10000 مگابایت فضا
300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
100 عدد پست الکترونیک
10 عدد پایگاه داده