نمایندگی هاست لینوکس سی پنل

Reseller E-2 LVCoLTD

بدون قابلیت اورسل
ورژن پی اچ پی انتخابی
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لود وی پی اس نوشته شده باشد

 • 10 گیگابیات فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • روزانه / هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آنی و خوکار! تحویل سرویس
Reseller E-3 LVCoLTD

بدون قابلیت اورسل
ورژن پی اچ پی انتخابی
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لود وی پی اس نوشته شده باشد

 • 15 گیگابیات فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • روزانه / هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آنی و خوکار! تحویل سرویس
Reseller E-4 LVCoLTD

بدون قابلیت اورسل
ورژن پی اچ پی انتخابی
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لود وی پی اس نوشته شده باشد

 • 30 گیگابیات فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • روزانه / هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آنی و خوکار! تحویل سرویس
Reseller E-5 LVCoLTD

بدون قابلیت اورسل
ورژن پی اچ پی انتخابی
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از لود وی پی اس نوشته شده باشد

 • 50 گیگابیات فضا
 • Cpanel و WHM کنترل پنل
 • نامحدود پهنای باند ماهيانه
 • روزانه / هفتگی / ماهیانه بک آپ گیری
 • در صورت درخواست IP اختصاصي
 • آنی و خوکار! تحویل سرویس