اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی

پشتیبانی فنی سرویس های ارایه شده توسط loadvps

 امور مالی

پشتیبانی مالی سرویس های ارایه شده توسط loadvps

 فروش

پشتیبانی فروش سرویس های ارایه شده توسط loadvps

 روابط عمومی

پشتیبانی سرویس های ارایه شده توسط loadvps

 امور دامنه ها

امور مربوط ثبت، تمدید و انتقال دامنه ها

 پیشنهادات

پیشنهاد ها و انتقاد های شما

 بازاریابی و کسب در آمد

امور مربوط به بازاریابی و کسب درآمد